Dřevěné schody a jejich historie

Schodiště

Schodiště je jedním z nejstarších stavebních prvků. Kdy přesně vzniklo schodiště, to nevíme. Říct můžeme jen tolik, že jakmile člověk začal překonávat výškové rozdíly v terénu, začal vytvářet první schůdky – a to za použití přírodních a snadno dostupných materiálů.

Schody

Od počátku lidské kultury se tedy setkáváme se schodišti a vzhled schodišť je shodný se slohovými rysy konkrétního období.

Změna vzhledu je typická pro každé období. A proto i schodiště také dřevěné schody mění svoji podobu a vzhled. Změny schodišť jsou potom závislé na mnoha faktorech. Nejpodstatnější změnou bývá vždy stránka estetická. Dále, tak jako lidské myšlení, se mění i architektura, kterou lidé denně používají.

Skleněné schody

Nesmíme také zapomenout na technologický či technický pokrok, na něm je závislá změna materiálů, které je možné ve stavitelství používat. Díky lidskému úsilí neustále objevujeme nové techniky a využíváme chemicky či technicky ošetřené materiály – např. pevná a tenká skla. Je také důležité následovat zkušenosti našich předků, neboť různé techniky a hlavně postup zůstane na dlouho nepřekonatelný.

Točité schodiště

Například u gotických schodů můžeme nalézt elegantní vřetenové schodiště, které se skládalo z opracovaných materiálů. Technika skládání stupňů zapomenuta nebyla a dnes je možné ji používat méně náročnou cestou. Schodišťové stupně lze pak vyrobit ze všech možných materiálů.

V raných náboženstvích značily schody cestu k Bohu a měli ukazovat pokoru člověka vůči Vládci. Na vyvýšených místech sedávali panovníci – schodiště tedy měli i společenský význam.

Schodiště jako zcela funkční prvek v budově přichází s dvanáctým stoletím.

Dřevěné schodiště a jiné

Výsledný tvar schodiště závisí na zvoleném typu či materiálu. Můžeme si zvolit z mnoha různých materiálů, a každý z nich má své klady a zápory, každý z nich je vhodný do jiných podmínek. Můžeme vybírat z kovu, betonu, dřeva, skla, kamene – popřípadě tyto materiály kombinovat a různě upravovat – chemicky či mechanicky.